Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

thơ hồ biểu chánh ( 1885-1958 saigon)                                2 bài thơ lẻ  /  hồ biểu chánh


                 Lời dẫn:     Hồ Biểu Chánh ( 1885- 1958 Saigon ), tên thật Hồ Văn Trung, quê  Gò Công, Nam Bộ.  Học  tại Trung học Mỹ Tho, Chasseloup Laubat ( Saigon) , tới ban Thành chung rồi nghỉ học,   làm công chức tại các tỉnh Gò Công, Long Xuyên, Thủ Dầu Một, Saigon v.v...   Từng cộng tác với   các  báo Quốc dân diễn đàn ( 1918), Tạp chí  Long Xuyên  ( nguyệt san, 1912), Công Luận ( xuất bản 1 tuần 3 lần, 1919-1924), Đông Pháp thời báo ( nhựt báo: 1923-1924, Nam Kỳ tuần báo  , Đại Việt tạp chí ( xuất bản   1 tuần / 2 kỳ )  do Hồ Biểu Chánh làm chủ nhiệm kiêm giám đốc trị sự  . 
  Ông để lại khoảng trên dưới 100 tác phẩm gồm nhiều thể loại : tiểu thuyết, phê bình văn học, dịch thuật , tuồng hát  ... v.v...  và thuộc lớp nhà văn  viết tiểu thuyết thời khởi thủy , bắt đầu có văn xuôi quốc ngữ.   Còn là tác giả 2 tập thơ đã xuất bản U tình học ( Saigon, 1910), Vậy mới phải ( Long Xuyên, 1913)
 Năm 1956, tạp chí Văn Nghệ Tập San (  Saigon -  chủ nhiệm Nguyễn Đăng Thục) ,   nhà báo   Phạm Côn Sơn  được cử  tới  phỏng vấn  Hồ Biểu Chánh  và dưới đây 2 bài thơ  suu tập  từ  tạp chí trên.    Một  đường   phố tại  Saigon  được mang bảng tên Đường  Hồ Biểu Chánh  (  có trước 1975  ) -   nay thuộc phường 11  /  quận Phú Nhuận , tp. HCM .
 
                đường bá bổn.


                    thơ hồ biểu chánh
                         bài 1 :
                  tế mộ trương công định

 Việtnam độc lập ó vang rân
  Kéo đến tế mồ Trương tướng quân
   Lừng lẫy đằng đằng hương chánh khí
  Sụt sùi điểm điểm lụy đồng nhân
  Trước sau tá quốc  đều mong  mỏi
  Sống thác bình Tây cũng nợ  nằn
  Ăn trái nhớ người gieo hột quí
   Soi gương dĩ vãng đúc tinh thần .
                          Gò Công 25 - 8- 1945-
                                                   nhân ngày Nhật Bản chiến Gò Công.

                                            
                                           bài 2 :
                     tự thán

 Tản cư lưu lạc mấy trăng rồi 
Đất khách nhà người sót phận tôi
Mở miệng nhác ngâm câu thạnh trị
Phủi tay thêm giảng thuyết luân hồi
Thanh tuyền mong hưởng nguồn an ủi ( Bến Súc )
 Khổng Tước  riêng buồn bước nổi trôi ( Gò Công ) 
 Non nước xa trông mây ảm đạm
 Lỡ cười lỡ khóc ruột gan sôi .
            
                        HỒ BIỂU CHÁNH 

                       ( trích tạp chí  Văn Nghệ Tập San   ( Saigon  1956).       
                                         

                                   
                                              
                                       
             
                                       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét