Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

thơ nguyễn thuỳ song thanh -- http://www.gio-o.com/

              tranh: lê quế hương
 cp đôi gió
 thơ nguyễn thùy song thanh


Họa sĩ thấy màu sắc đánh nhau  *1
Trừ khử nhau
Triệt tiêu nhau
Như anh và em không mở lòng dung nạp
Như nước mặn xâm thực bờ đá
Như chiến-tranh-dầu-loang
Thôn tính chửng nước lân bang.
Họa sĩ thấy màu sắc bù đắp xởi lởi
Thỏa hiệp hòa bình tạo ra màu sắc mới
Bức xạ sóng ánh sáng đỏ xanh cộng hòa
Dựng chân trời tím ma mị xa xăm
Picasso nghe được tiếng thơ hai màu bên nhau âu yếm thầm thầm.
Họa sĩ mở cổng Vòng tuần hoàn màu sắc *2
Thả phiêu phiêu triệu não trạng tâm tư.

Hội họa là thi ca được ngắm
Thi ca là hội họa được cảm *3

Thi sĩ nghe màu sắc cười khúc khích
Bên các tiểu thư Hoa nhúng nhảy với gió trong vườn xuân.
Rợn nhìn,ngó theo lớp lớp quân đi trong màn sương xám
Buông trên bãi chiến tàn trận lạnh tang .
Phượng hoàng lửa bay trong tưởng tượng kẻ làm thơ
Đam mê hỏa hoàng
Trãi bước đầu hủy diệt của sáng tạo
Tiếp bước sau đau đớn vặn mình
Giữa cõi nhân gian để tái sinh.

Các nhà thơ bị nguyền rủa
Tưởng tượng, ảo vọng, huyễn hoặc, tiên tri
Nhưng không mù lòa
Họ có đôi mắt của thiên thần.*4

Có ai thấy họ
Thơ và họa tìm nhau
Cùng mê đắm nhân gian cười đỏ rụm khóc xanh xao
Màu sắc, khối nét, biến thiên, tĩnh động
Vũ trụ đời đời của Sáng Tạo
Có ai thấy họ tìm nhau .

nguyễn thuỳ song thanh
JAN. 2017
--------
*1. ranh giới giữa hai màu đối lập có sự nhấp nháy gọi là ‘đánh nhau'

*2. Vòng tròn tuần hoàn màu sắc ( the color wheel) : được nghiên cứu, khám phá, xây dựng,bổ sung, điều chỉnh theo thứ tự thời gian bởi Isaac Newton, Le Blon, Moses Harris.

*3. Leonardo Da Vinci (1452-1519), họa sĩ Ý:  Painting is poetry that seen rather than felt, and poetry is painting that is felt rather than seen. (Hội họa là thi ca được nhìn ngắm hơn cảm nhận, và thi ca là hội họa được cảm nhận hơn nhìn ngắm).

*4.William Carlos Williams, nhà thơ Mỹ ( 1883 – 1963) : Poets are damned but they are not blind, they see with the eyes of the angels.

© gio-o.com 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét