Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

'có một mục sư tin lành qua đời hồi 9 giờ sáng, đến 9 giờ 15...mục sư x... vẫn chưa có mặt ở thiên đàng'/ giảng luận: mục sư tin lành hội thánh north of san diego

'có một mục sư tin lành qua đời hồi 9 giờ sáng...'
giảng luận: mục sư NGUYỄN SANG                                có mt mc sư tin lành qua đ
                 hi 9 gisánđến 9 gi 15 --
                 mc sư x... vn chưa có mt ở thiên đàng
                                                            bài viết: đinh bạch dân


tờ chương trình thờ phượng Chúa/chi hội Tin lành Thị nghè/5/3/2017


                                         
mục sư nguyễn sang  [1945-    ] 
(ảnh: Vietnamese Christian Alliance North of San Diego
/ Hội thánh Tin lành Bắc San Diego)


                                        

Tự giới thiệu; mục sư Nguyễn Sang không được liệt vào diện HO sang Mỹ; (người viết bài nghĩ trong đầu,có thể từng là mục sư tuyên úy Tin lành trong quân lực VNCH; hoặc, được coi là đối tượng chính trị cần phải tập trung cải tạo dài hạn); nhưng Chúa mở đường con đường khác để ông sang Hoa Kỳ vào 1995.

  Ông từng hầu việc Chúa tại Hội thánh Tin lành Phước An/ Ban mê thuột+ Hội thánh ở đảo Lý Sơn-- lần này về; ông muốn thăm nơi ông sinh ra đời ở Tam Kỳ/ Quảng nam, cũng như Ban mê thuộ+ đảo Lý sơn.

 Riêng đảo Lý sơn; ông không tới được (trễ giờ, tàu đã khởi hành) --và, bây giờ; ông có mặt ở Chi hội Tin lành Thị Nghè. 

Nhớ lại 22 năm trước [1995]; ông từng tới giảng tại đây một lần.

 Và, lần này ông được quản nhiệm+ phu nhân mời giảng luận; xin cảm ơn tôi tờ Chúa cho phép ông đứng trên bục giảng + học lời Chúa, cùng hội thánh nhà.

 Kinh thánh:  Sáng thế ký 32: 24-32 

 24  Vả, một mình Gia- cốp ở lại; thì có một người vật- lộn với mình đến rạng đông.
 25  Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp; xương hông liền trặc trong khi vật- lộn.
 26  Người đó bèn nói: Trời đã rạng đông rồi; thôi, để cho ta đi; nhưng Gia-cốp đáp rằng: Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi.
 27  Người đó hỏi: Tên người là chi?  Đáp rằng; tên tôi là Gia-cốp. 
 28  Người lại  nói; tên người sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Y-sơ-ra-ên (nghĩa là vật- lộn cùng Đức Chúa Trời) và người ta; ngươi đều được thắng.
29   Gia-cốp hỏi: Xin cho tôi biết tên người.  Đáp rằng: Làm sao người hỏi tên ta? Rồi người này ban phước cho Gia-cốp tại đó. 
30   Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, ( Phê-ni-ên nghĩa là mặt đức Chúa Trời) vì nói rằng; Tôi đã thấy Đức Chuá Trời đối mặt cùng tôi là linh hồn tôi được giải cứu.
31    Khi qua nơi Phi-nê-ên, thấy mặt trời mọc rồi; và người đi giẹo cẳng.
32   Bởi cớ đó, cho đến ngay nay dân Y-sơ-ra-ên chẳng bao giờ ăn gân bắp vế của lối xương hông; vì người đó có đánh vao xương hông Gia-cốp, nơi gần bắp vế.

(trang 31 Sáng thế ký/ KINH THÁNH CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC (tái bản/ Nxb Tôn giáo, Hà nội-2003).

Chuyện Gia- cốp vật lộn với thiên sứ một mất một còn; dẫn tới bất thắng bại; sau cùng
'ngươi đều được thắng' -- thiên sứ ấy, chính là đức Chúa Trời đã thừa nhận; và, đổi tên Gia-cốp ra Y-sơ ra-ên+ chuyện Gia-cốp giành vai trưởng nam Ê-sau+ chuyện cưới 2 chị em làm vợ (trước)+ 2 cô hầu gái (sau)+ chuyện mưu  mô thay sọc chiên, để chiếm phần hơn ... -- diễn giả dẫn giải rất thuyết phục, qua nhiều thí dụ sống thật/hư cấu; rất dễ bề thuyết phục hội chúng.

Chuyện kể một cặp vợ chồng năm chung giường; vợ thức giấc không thấy chồng đâu-- cô nàng tá hỏa kêu cầu Chúa: "Sao Chúa cất chồng con lên thiên đàng; bỏ con ở lại, là sao?" (người chồng chui xuống gậm giường cất tiếng 'tôi còn ở đây nè!')--  ( hội chúng ồn ào 'mục sư giảng hay thật!' )

Hoặc, diễn giả kể chuyện xảy ra vào năm 1992 ờ Saigon.

Có một mực sư qua đời ở một hội thánh nọ.

cáo phó ghi trên một bảng lớn :
 Mục sư Nguyễn văn X... qua đời, về nước Chuá 
hồi 9 giờ sáng , ngày x tháng x  năm 1992

trong lúc tang gia bối rối; ít ai lưu ý đến tấm bảng cáo phó kia-- khi phát hiện; có dòng chữ ghi nối đuôi:
 ...   đến 9 giờ 15 ... mục sư X...vẫn chưa có mặt ở thiên đàng . ( hội chúng ồn ào 'có đấng Christ giả; thì cũng có mục sư 'giả'; làm sao ông mục sư kia có thể vào thiên đàng').

Đúng vào ngày tiệc thánh đầu tháng; tôi để ý ở hàng ghế phiá trên có một tín hữu, tên Nguyễn văn B... bị dứt phép thông công trong vòng 6 tháng; vẫn thấy có mặt dềnh dàng ở buổi thờ phượng.  

Chấp sự Tín cầm khay bánh thánh+ rượu nho mời các tín hữu (đã làm phép Báp-têm); nhưng bỏ qua hàng ghế ông B...( không được nhận bánh thánh+ rượu nho -- đây cũng là một cáchthi hành sự trừng phạt).

Trước khi tắt lễ, có thông báo từ hội trưởng Phan vĩnh Cự kêu gọi: 'mỗi tín hữu đóng góp 2 chục ngàn đồng vào quỹ xây dựng Viện Thần học '. ( mỗi gia đình có mấy tín hữu, đóng theo nhân số; nộp cho chi hội -- và, các chi hội trong tp. HCM nộp cho Tổng liên hội; trước tháng 7/ 2017).' 


Cảm ơn Thượng đế, sáng nay Ngài đã cho 'con cái Ngài một bữa tiệc no đủ lời hằng Sống'; từ tôi tớ Ngài ở xa về Saigon; rao giảng.

 xin Ngài ban phước lại cho ông sức khỏe tốt; để ông hầu việc Ngài dư dật, tại Hội thánh Tin lành Bắc San Diego . []

đinh bạch dân
Saigon, March 5, 2017.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét