Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

ông tôi/ my grand father by DAVID LAN PHAN, F.A.B.I. -- http://art2all.net/

ông tôi/ my grand father by david lan pham F.A.B.I.
art2all.net

                                                  

                                         my grand father
                                             by DAVID LAN PHAN, F.A.B.I                                          I remember an evening,
                                          My grandfather was reading,
                                          Suddenly tears flooded from his eyes;
                                          He was in a hurry to come into the  house.


                                          I touched his cloak flap,
                                          Telling him in a low voice
                                          "The enemies arrest many villagers
                                          "Walking wearily past the gate of our house.
                                          "Many of them are badly beaten;
                                          "Their blood dyes their bodies red."


                                          My grandfather claimed to ignore them
                                          Automatically tears flooded from his eyes
                                          For fear of suffering,
                                          Hatred or mercy?


                                           One year after the breakout of the war
                                           My grandfather passed away
                                           Silently and courageously
                                           In spite of his unfinished dreams.


                                           The war ended,
                                           Leaving behind many regrets.
                                           I came back top my village
                                           To visit my grandfather's grave


                                           I prayed in my mind,
                                           Tears in my eyes,
                                           Asking him to forgive me
                                           For my absence during the mourning days.


                                           I bowed down to beg his pardon,
                                           Then put a flower on his grave.
                                           The Vietnamese flower began blossoming
                                           Its fragrance and beauty is not yet perfect.
                                           However, being a flower.
                                           It must have its scent nd beauty
                                           Maybe it had its scent without any beauty!
                                           Maybe it had its beauty without any scent!


                                           Ut seemed my grandfather understood tacitly,
                                           He received the flower warmly.
                                           In the silent air space
                                           The wind blew slightly                                                 ông tôi                                            Tôi còn nhớ một chiều,
                                            Ông tôi đang đọc sách
                                            Bỗng khóe mắt lệ nhòa
                                            Vội vã ông vào nhà.


                                            Tôi vịn vạt áo ông
                                            Nói những lời nho nhỏ:
                                            "Giặc bắt nhiều dân làng
                                            Nhọc nhằn đi ngoài ngõ
                                            Nhiều người bị giặc đánh
                                            Máu đỏ nhuộm cả người."


                                             Chiến cuộc vừa chấm dứt,
                                             Lưu lại nhiều tiếc thương.
                                             Tôi trở lại làng xưa
                                             Thăm viếng mộ ông tôi.


                                             Tôi lâm râm khấn nguyện
                                             Nước mắt tự dâng trào.
                                             Xin hồn ông thứ tội
                                             Đã vắng mặt ngày tang.


                                              Tôi cúi đầu lạy tạ
                                              Đặt trên mộ cành hoa.
                                              Hoa Việt Nam đang nở
                                              Hương sắc chưa vẹn toàn.


                                              Nhưng đã là cành hoa
                                              Tất hữu hương hữu sắc,
                                              Hay hữu sắc vô hương
                                              Hay hữu hương vô sắc.


                                              Ông tôi như ngầm hiểu,
                                              Đón nhận lấy cành hoa.
                                              Trên thinh không vắng lặng,
                                              Gió chuyển động rì rào.


                                               phạm đình lân, f.a.b.i.

                         

                              http://art2all.net/tho/phamdinhlan/english/phamdinhlan_ongtoi.html
        
                  

                                                             

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét