Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

về nhà văn nữ lệ hằng [ 1948- ] -- blog phan nguyên

Friday, 31 March 2017


Lệ Hằng  [948-     ]

Lệ Hằng


-sinh năm 1948 tại Hải Dương/ Bắc Bộ
-vào Nam năm 1954
-khởi viết năm 1967
- hiện định cư tại Blue Mountain, Sydney, Australia từ 1989

Tác phẩm đã xuất bản:1
Thung Lũng Tình Yêu

2
3
4
Ngựa Hồng


5
6
7
8
Kinh Tình Yêu9
Sóc Nâu10
Chiều Gío11
Màu Xanh Ðang Lên12
Như Sương Long Lanh13
Sa tăng Dịu Dàng
(1992)14
Nghề Làm Vua
(truyện dài 1992)15
Hạnh Phúc Quanh Ðây
(truyện phim, Sài Gòn 1981)16
Bình Nguyên Xanh
(truyện phim, Sàigòn 1982)17
Năm 210018
Bên Kia Là Núi19
Nói Thầm Với Ðá
(1998)


(...)

       
------------------------------------------------------
trích một phần từ blog phan nguyên
======================
        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét