Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

một bài thơ đáng nhớ: ba chữ / hồ đình nghiêm (canada) -- www.gio-o.com

         photo: NAT@gio-o.com       

 hồ đình nghiêm

 BA CH


Có nhiều khi chẳng ốm đau cũng được đút cháo
Một đôi lần đi thẳng người cũng bị sửa lưng
Có lắm bận muốn thương vay bị hiểu khóc mướn
Đã nhiều lúc chữ ngay hàng lại ngỡ đang quàng xiên

Tâm an lạc bỗng mang thân cạo gió
Dầu cay mắt ngó đồng xu đỏ trầy da
Nhớ  “Hello, Goodbye” của Beatles:
You say yes, I say no…
I don’t know why “Con đường xưa em đi” nghe tận tuyệt

Hãy nhắc chừng về một cul-de-sac *
Nên thủ đắc chiếc vé khứ hồi
Tao đi lối này có hoa có bướm
Mi đi lối đó có ma quỷ chận đầu

Người ôm đầy hoa bướm vờn tự mãn
Đứa gặp yêu tinh ba hồn chín vía rụng rời
Đành thượng nguồn xiêu ngắm cuối sông
Thả trôi lạc bèo chút hiểu lầm úng thuỷ

Hôm nay cơn bão trút thầm lặng xuống phố
Con nước chết trân tuyết sa mù
Người qua ngần ngại với buốt giá
Bờ bên kia không tới được chân run

Vùi mặt trang sách chừng vẫn lạnh
Chữ hiểu nguyên dạng chưa đọc làu
Có ít lần muốn rời xa bút mực
Nhá nhem chiều viết chưa cạn tâm thư

Gió- o tôi oi và tớ lợp
Hai chữ bốn chữ thành lắm lời
Tay Phật chỉ trăng người không hiểu
Chuông giáo đường dường mãi gọi hồn ai

Có nhiều khi chùa bà Đanh đông khách lai vãng
Đá ném đầy sạn đạo tôi vui chân
Hãy xé thịt gà làm vun tô cháo
Để mừng vui không lú cảnh âm ty.
---
* ý tưởng theo ý tác giả:  'moyen de sortir d' une difficulté, d'un embarras .' (Bt)


hồ đình nghiêm© gio-o.com 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét