Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

MOST WIDELY HELD WORKS ABOUT THẾ PHONG by http://worldcat.org/identities/lcnn-nr97032935 (bài đăng lại)

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016


'most widely held works about Thế Phong " by http://worldcat.org/identities/lccn-nr97032935)

'most widely held works about Thế Phong'
http://worldcat.org/... )


                           'moswidelhelworks
                   abouThế Phong'
                                                     http:// worldcat.ogr/ ...

                                                                    thế phong [i.e đỗ mạnh tường 1932-  ]
                                                                               (photo for my Ipad, 2015)Thế Phong 1932 -
Overview

-------------------------------------------------
            Works:     44 works in 77 publications in 2 .
                                      languages and 259 library holdings
            Genres :         Criticsm, interpretation, etc Biograpphy
                    Roles  :   Author, Translator, Performer
   Classifications :    PL4378.9T562.895.9228Publications Timelime
---------------------------------------------------------------------------------
                            = By       = Posthumously  by      = About

 1950 .../  1953/... 1956.../1959.../1962.../1965.../1968..../ 1971.../ 1974../  1977.../1983.../ 1986.../1989.../1991.../
                                                                                                                  1995.../  1998.../ 2001.../ 2004.../2007.../2010


Most widely held works about Thế Phong
---------------------------------------------------------------
     - Hồi ký ngoài văn chương by Thế Phong ( Book)
       - Nhà văn tác phẩm cuộc đời: tự sự kể by Thế
          Phong  ( Book)
       - Thư viết ở Sàigòn by Thế Phong (Book)
       - The summing up of ten years of writing:
           reminiscence and reflections by  Thế Phong ( Book)
        - Hồi ký ngoài văn chương byThế Phong (Book)------------------------------------more   -----------------------


Most widely held works by Thế Phong
--------------------------------------------------------------------------

  Khu rác ngoại thành: truyện by Thế Phong  (Book)

  9 editions published between 1966 and 1991
  in Vietnamese and English and held by 38 WorldCat
  member libraries worldwide

  3 truyện ngắn đại khái về những thảm cảnh nghèo khó
   cùng cực chung quanh những trại lính Mỹ gần Saigon
    Nửa đường đi xuống: truyện byThế Phong (Book)
  7 editions published betwwen 1960 and 1966
   in Vietnamese nd held by 24 WorldCat member libraries
   worldwide

   Lươc sử văn nghệ Việtnam by Thế Phong  (Book)
   1 edition published between 1960 and 1986 in
    Vietnamese and held by 17  WorldCat member libraries
    worlwide

   Cô gái Nghĩa lộ  : tập truyện vừa by Thế Phong   (Book)
   1 edition published in 2002 in Vietnamese and held by 17
     WorldCat member libraries worldwide

    Lược sử văn nghệ Việtnam: nhận định văn học by Thế Phong
      (Book)
    in Vietnamese and held by 14 WorldCat  member 
    libraries worldwide
   
      Hànội 40 năm xa: bút ký by Thế Phong   (Book)
      2 editions published between 1999 and 2006 in Vietnamese
       held by WorldCat member libraries worldwide
  
      A brief glimpse at the Vietnamese literary scene 1900-1956   by Thế Phong
     [translated by Đám xuân Cận ]
      1 edition published in 1974 in English and held by 8 WorldCat  member
      libraries worldwide

       Lược sử văn nghệ Việt nam: tổng luận 1900- 1956: phê bình 
       by Thế Phong ( Book)
       3 editions pubished between `1965 and 1970 in Vietnamese
        and English and held by 5 WorldCat member libraries worldwide
     Uplipting poems by Thế Phong  (Book)
        in Vietnamese and English and held by 5 WorldCat member
       librairies worldwide

       Tôi đi dân vệ Mỹ : ký sự by  Đinh bạch Dân [Thế Phong] 
       2 editions published in 1967 in Vietnamese and held by 5
       WorldCat member libraries worldwide


      ----------------------------------- more  ... ------------------------------------     Audience Level

          0---------------------------------------------------- 1
     ... Kids                 General              Special

          Audience level 063  (from 0.28 Cô gái N...to  0,96 for Lược sử ...)


  
       Related identities 
       ------------------------------------------------------------------------------------

        -  Tam Lang 1901-   
        -  Hàn Mặc Tử 1912- 1940
        -  Vũ hòang Chương
        -  Đinh Hùng 1920- 1967
        -  Nguyễn đắc Lộc 1997-1975 
         - Hồ,  Phong
        -  Quách Thoại 1927-1957
        -  Nguyễn đức Quỳnh  1909- 1974
        -  Phùng ngọc, Ẩn  1934- 2015
        -  Nguyễn,  kim Long          Useful Links
         --------------------------------------------------------------------------------------
       -  Library Congress Authority File ( English)
       -  Virtual International Authority File.           Associated Subjects
         --------------------------------------------------------------------------------------

           Art,
     Vietnamese Authors,
     Mặc
     Tử, Journalists Poets
     science Short
     stories,
     Vietnamese Tam
      Lang, Thế
      Phong, Vietnam Vietnamese
      fiction Vietnamese
      literature Vietnam-
      - Hanoi , Hoàng
       Chương World
       politics Đinh, Hùng,

    -----------------------------------------------------------------------------------------------
          Google +


      


                                                                                         ------------------------------------------      


                             www. Thephong's poems/ Images


                                                         ===============

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét