Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

một bài thơ hay nguyễn đạt: 'lục bát giêng& hai' / source: blog du tu le

lục bát giêng, hai/ nguyễn đạt
source: blog du tu le/
trích lại từ blog từ hoài tấn                                                          nguyễn đạt [1945-   ] -- (ảnh: Tp)


                                              lcbátgiêng&hai
                        thơ nguyễn đạt                  1
                  Ngọc Châu gặp Edgar Poe
                  Gửi hắn quyển sách.  Chàng thơ quê nhà
                  Gửi thêm một mớ đô-la
                  Hắn đổi ngay rượu quỷ ma uống hoài
                  Tính ra hơn chục năm rồi
                  Hơi men đã kết tượng đài máu xương

                  2
                  7 chai rượu. 7 chục 
                  Dài hay ngắn? Có mảy may nắm cầm?
                  Kể gì! Tâm tưởng tri âm
                  Trong cay đắng hóa chồi mầm xanh tươi.

                  3
                  Còn đêm. Hiu hắt gió lay
                  Người em bữa ấy độ rày ra sao?
                  Gió tê. Chợt vị ngọt ngào
                  Trong ly rượu ấy trút vào ruột gan.

                  4
                  Vui gì để nhớ đến tôi *
                  Hồn thì tan nát hình hài ngả nghiêng
                  Máu là rượu.  Thịt là xương
                  Mấy phen tưởng đã ngang đường thôi xong
                  Suối A lưới tưởng yên lòng
                  Mảnh xương ấy vẫn chờ mong tôi về.
                  ---
                  * theo lối nhà thơ Trần huyền Trân

                   nguyễn đạt

                   http://www.dutule.com/a8043/nguyen-dat-luc-bat-gieng-hai 
     

                  
                  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét