Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

Waves & Wind/ Sóng & Gió / a poem by Đặng Ngọc Lệ Khánh -- translation: David Lan Pham, F.A.B.I. -- http://art.2all.net/

Vietnamese poem: Sóng và Gió
Author: Dang Ngoc Le Khanh
Translation: David Lan Pham, F.A.B.I.
                       WAVES& WIND
                          Dang Ngoc Le Khanh
                                                                                       TRANSLATION: DAVID LAN PHAM, F.A.B.I.                The surface of lake stays silent
                 Its bed embraces the full moon.
                   The playful wind passes by,
                 Rippling the surface of the lake.

                                          The wind passes by then flies,
                Its plays carefreely with the leaves.
                  Flowers and grass stretch their arms,
                And bend their bodies down the wind.

                   After a short agitation
        Reluctantly the lake tries to keep its tranquility.
                   The moon is still gleaming
                In the immense bed of the lake.

                   The heedless wind never knows
        Water is pure nd clean under the surface of the lake,
                The wind silhouette still prints its sign
                The latent waves roll up silently.                         SÓNG& GIÓ


                 

                       Mặt hồ nằm lặng lẽ
                      Lòng ôm một vầng trăng
                      Gió đi qua nghịch ngợm
                       Xô gợn sóng lăn tăn

                       Gió qua rồi gió bay

                       Nhởn nhơ đùa với lá
                       Hoa cỏ vươn đôi tay
                      Uốn mình theo ngọn gió

                       Sau cơn xao động nhỏ

                       Hồ gượng nằm tịnh an
                       Vầng trăng vẫn óng ả
                     Trong lòng hồ thênh thang

                       Gió vô tâm nào biết

                       Dưới mặt hồ trong veo
                       Bóng gió còn in dấu
                      Sóng ngầm thầm cuộn theo.

                            ĐẶNG LỆ KHÁNH
                            Trang Phạm Đình Lân
                              
                               art2all.net

                                    http://art2all.net/tho/phamdinhlan/english/phamdinhlan_songvagio.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét