Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

ABOUT THE PHONG WRITER bài đăng lại/ bổ túc hình ảnh) -- The Phong's Blog

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012

                    

                  ABOUT THE PHONG WRITE...

                                        
The Phong [i.e. DO MANH TUONG 1932-     ]
(photo by NGUYEN THI BICH NGA/ Saigon 2009)
                                           ASIAN MORNING WESTERN MUSIC by THE PHONG
                                                  Preface by LLOYD FERNANDO (University of Malaya)
                                               First published by Dai Nam Van Hien Boos, Saigon 1971
                                                       This Edtion: Jan., 2012 - Ho Chi Minh City

"Writer goes in his own way" --  (Saigon  Daily News)


                                  THE PHONG.  Vrai nom DO MANH TUONG ... Né en 1932 à Nghia-Lô (Haute ... 
                            ( p. 216 INTRODUCTION À LA LITTÉRATURE VIETNAMIENNE par M.M. DURAND & NGUYEN TRAN-HUAN /
                                                           Ed. G.-P. Maisonneuve et Larose, Paris 1969.)GIẤY CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN do bộ Thông tin-Văn hóa / CHXHCNVN
                               (Cục Bản quyền Tác giả) cấp cho chủ sở hữu ĐỖ MẠNH TƯỜNG
 ( Thế Phong-- Đường Bá Bổn-- Đinh Bạch Dân.)


                                                              NẾU ANH CÓ EM LÀ VỢ/ THẾ PHONG
                                                             (Nxb Văn Học tái bản, Hà Nội 1996.)


                                                              HÀ NỘI 40 NĂM XA/ THẾ PHONG
                                              (Chi nhánh Nxb Thanh Niên phía Nam, tp. HCM 2006.)


                                                          NỬA ĐƯỜNG ĐI XUỐNG/ THẾ PHONG
                                             (bản in "lậu"phát  hành ở California/ USA, sau 30/04/ 1975)

                                              THE VIETNAMESE LITERARY SCENE  by THE PHONG
                                                                                  (translated by DAM XUAN CAN)                                                        HỒI KÝ NGOÀI VĂN CHƯƠNG/ THẾ PHONG
                                             (Đồng Văn+ Văn Nghệ (California) xuất bản+ phát hành, 1996.)


                                                         THƯ VIẾT Ở SÀI GÒN/ THẾ PHONG
                                                         (Văn Uyển xuất bản, SanJose/ USA 2000.)
                                                                               ...etc

                                                
                                                      Xuan Can DAM ( Đàm xuân Cận ) [1939-    ]
                                                            
                                                                            poet- translator Xuan Can DAM 
                                                                              now living at Sydney (Australia) 

         
 THEPHONG author  by MD Nhị KHÊ
Real name :                          ĐỖ MẠNH TƯỜNG
Pen name :                          THE PHONG
Date and place of birth:       July, 10, 1932 at Yên  Bái  Province,
                                             North Vietnam.
Religion:                               Christian
Family status:                      Married, 5 children.
Education:                           Graduated from High School Hanoi in 1954.
Present position :                 - Airman  Vietnamese Air Force of Republic of Vietnam
                                                since August 1967 - 1975.
                                             -  Founder of  Dai Nam Van Hien Books ( paperback)
                                                 in both languages: Vietnamese and English.
                                            -   Novelist, poet, critic,  and translator.
Former  positions:               School teacher, Contributor Văn Hóa Á Châu
                                                 (Asian Culture), Sinh Lực ( Creative Effort),
                                                 Đời ( Life )  etc...
Political activities:               None.

Publications:


                                                  Poems:

                                             - If You Were My Wife ( Nếu anh có em là vợ)
                                             -  Asian Morning Western Western     
                                                      poems by THEPHONG*
                                                (  Sáng Á đông, nhạc Tây phương 
                                                       thơ THẾPHONG)                                
                                               -  Mai A Crown    ( Vương miện Mai- A ).
                                             -  Of Women and Fatherland ( Đàn  Bà & Tổ Quốc )
                                             -  Myself for Hire   ( Cho thuê bản thân )
                                             -  Under the Poet's Eyes  ( Trước  mắt nhìn thi sĩ )
                                             -  Vietnam under Fire and Flames * 
                                                        ( Việtnam vùng trời lửa đạn)
                                             -   South Vietnam, the Baby
                                                      in the Arms of the American nurse*
                                                      ( Nam Việtnam, đứa trẻ thơ của vú em Huê Kỳ ).
                                             -   Dissimilarity   ( Sai biệt )
                                             -   Uplifting Poems *  ( Thơ làm lớn dậy con người ).

                                                                Novels and Short Stories:

                                              -   Midway in My Life Journey   ( Nửa đường đi xuống )
                                              -   The Wounded Soldier ( Người thương binh liên khu ) 
                                              -   The Soldier from CASABLANCA
                                                         (Người lính Casablanca)
                                              -   Thủy and T6      ( Thủy  &  T6 )
                                              -   The Adulteress   ( Truyện  người của tình phụ )
                                              -   The Phong ; A Selection from  His Writing
                                                         ( Tuyển truyện Thế Phong )
                                               -  A Highland Lass's Lover  ( Tình sơn nữ )
                                               -  Waiting for Day of Victory ( Đợi ngày chiến thắng )
                                               -   The Rubbish Outiside The City * 
                                                    ( Khu rác ngoại thành )
                                               -  The Bald Woman  ( Người đàn bà không tóc )
                                               -   I Was A  American Militiaman*
                                                         ( Tôi đi dân vệ Mỹ )
                                               -   Thephong by Thephong; : 
                                                         The Writer, The Work & The Life*
                                                        ( Thế Phong, Nhà văn, Tác phẩm, Cuộc đời  )
                                               -   The Girl from Nghĩa Lộ  ( Cô gái  Nghĩa Lộ ).

                                     NHÀ VĂN TIỀN CHIẾN 1930-1945 ( tập 1  bộ LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VN.)
                                           (ấn bản của Nxb Vàng Son, Saigon / bìa: Nguyễn trọng Khôi.)

và, đây là ấn bản phát hành "lậu" ở Hoa Kỳ sau 30/4/ 1975

                                 NHẬN DIỆN VÓC DÁNG NGUYỄN ĐỨC QUỲNH/ THẾ PHONG 
                                                      (bìa sách trích lại từ www.sachxua.net)
                                                    (Đại Nam Văn Hiến tái bản, Saigon 1964.)
nguyễn đức quỳnh [1909 -- 06/06/1974 saigon]
(ảnh: nguyễn mạnh đan)


                                                                     NIETZSCHE ... / THẾ PHONG
                                                              (Đại Nam Văn Hiến tái bản, Saigon 1965)


                                    

                                    

                                 

                                 
                               
                       
                                        THẾ PHONG dưới mắt CAO BÁ MINH
                                       (gặp tác giả trên đường Phan đăng Lưu/Phú Nhuận-- họa sĩ vẽ ngay  trên lề đường,  vào thập niên '80s. )

                       

                          
                -  trái qua, hàng thứ 2 , bìa  THỦY +T6/ tập truyện ngắn THẾ PHONG
                  (Đại Nam Văn hiến xuất bản 1968 -- bìa CAO BÁ MINH.)
                       -  trái qua, hàng cuối cùng, ảnh đầu tiên:  họa sĩ CAO BÁ MINH --hiện ở Mỹ.) 
   
                   -ảnh dưới : HUỲNH THỊ THU THỦY, nhân vật chÍnh truyện ngắn THỦY &T6
 vợ của  nhà  báo Nguyễn Mạnh Cường hiện ở Mỹ.

                (ảnh: NMCường cung cấp.)

                           
                       THE ORDEAL OF AN AMERICAN MILITIAMAN  by  THE PHONG
                      (bản tái bản --bản in lần đầu I WAS AN AMERICAN MILITIAMAN.)
                                 (translated by DAM XUAN CAN )-- ( Dại Nam Van Hien Books, Saigon.)
                          
                            TÔI ĐI DÂN VỆ MỸ / ĐINH BẠCH DÂN [Thế Phong]
                           (Đại Nam Văn Hiến xuất bản, Saigon 1967.)

                   
                            TTKH NÀNG LÀ AI?/ THẾ NHẬT [Thế Phong]

                            

                      
                           HÀN MẶC TỬ+ QUÁCH THOẠI/ cuộc đời rướm máu- nhà thơ siêu thoát
                   (Đại Nam Văn Hiến tái bản, Saigon 1965)-- (  bìa sách tích từ Blog Nhi Linh.)
                           
                            HÀN MẶC TỬ- NHÀ THƠ SIÊU THOÁT/ THẾ PHONG
                    (Nxb Đồng Nai (VN)cấp phép tái bản 1999 -- tác giả tự bỏ tiền in ấn;  và,
                         chỉ được phép in phần nói về  HÀN MẶC TỬ.)
                       

                             
                                 

                                            TRUYỆN HOA ĐÀO NĂM NGOÁI / THẾ PHONG ( bìa 1+ 2 cánh gà trước + sau.)
                                           (Chi nhánh Nxb Thanh Niên phía Nam cấp phép 2007, giao cho Doanh nghiệp tư nhân Th.Ngh. chưa phát hành)

                                 
                                                                   5000 KM XUYÊN VIỆT/ THẾ PHONG
                                                                      (Chi nhánh Nxb Thanh Niên phía Nam cấp phép 2007 ,
                                                             giao cho  Doanh nghiệp tư nhân Th. Ngh.  chưa phát hành.)                                
                                                                NIETZSCHE ...  + 5000 KM XUYÊN VIỆT/ THẾ PHONG
                                                    (Chi nhánh Nxb Thanh Niên phái Nam cấp phép xuất bản 2007, giao cho
                                                                    Doanh nghiệp tư nhân Th. Ngh.,  chưa phát hành.)
    
                       
                                                            TỔNG LUẬN 60 NĂM VĂN NGHỆ VN 1900-1956 
                                                                         /tập 4 bộ LSVNVN 1900-1956.
                                           (Chi nhánh Nxb Thanh Niên phía Nam cấp phép tái bản 2007,giao cho
                                                                Doanh nghiệp tư nhân Th.Ngh.,  chưa phát hành.)


                                                                                        (etc...)                                                                            Criticsm:

                                               -   Two Great Poets of Vietnam :
                                                           HÀN MẶC TỬ & QUÁCH THOẠI .
                                                ( Hàn Mặc Tử & Quách Thoại, nhà thơ siêu thoát ).
                                               - Friedrich Nietzsche .
                                                          ( Nietszche và Chủ nghĩa đi lên con người)
                                               -  Reappraisal of Writer NGUYỄN ĐỨC QUỲNH
                                                           ( Nhận diện vóc dáng Nguyễn Đức Quỳnh )
                                               -  Awakening in Present day of Polish Literature
                                                  ( Thức giấc trong văn chương hiện đại  Ba Lan )
                                               -    Introduction on Writer  JACQUES PERRY.
                                                     ( Jacques Perry & Thế Nào là Phi Lý ?) 
                                                - The summing up of ten years of Writing *
                                                (  Mười năm văn nghệ, tôi hứa hẹn điều gỉ ?)
                                                   
                                               - A SHORT  HISTORY OF MODERN
                                                      VIETNAMESE LITERATURE                          
                                                           ( including 4 tomes )
                                                a)    - Prewar Writers ( from 1930-1945)
                                                b)   - Writers in the Resistance Area ( from 1945- 1950)
                                                      - Writers of the South   ( from 1945-1950)
                                                c)   - Postwar Writers  ( from 1950-1956)
                                                d)  -  A Brief Glimpse
                                                         at the Vietnamese Literary Scene : 1900-1956*.
                                                                        etc...
                                                 -   LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆTNAM 1900- 1956 ) 
                                                                     gồm 4 tập :
                                                  a)  - Nhà văn tiền chiến 1930-1945
                                                  b)  - Nhà văn kháng chiến chủ lực 1945-1950
                                                        - Nhà văn miền Nam ( 1945- 1950)
                                                  c)  - Nhà văn hậu chiến  ( 1950-1956) 
                                                  d)  - Tổng luận 60 năm văn nghệ Việtnam 1900-1956
                                                                      vv...vv...


                                                                     Translation :

                               -  Maiakovski, Poète Russe  by  Elsa Triolet :
                                   Maiakovski, thi sĩ Nga                                         
                              -   Autobiographie précoce by Y.Yestushenko :      
                                    Hồi ký văn chương viết sớm 
                              -   La petite fée & le jeune pâtre  by  Maxim Gorky :
                                     Khúc bi ca nàng tiên nhỏ
                              -   Viêtnam, la tragédie Indochinoise by Louis .Roubaud :
                                     VN Bi thảm Đông  Dương.
                              -   La patrie se fait tous les jours  by  Jean Paulhan et
                                     Dominique Aury : Tuyển thơ Kháng chiến 
                                                                                   Pháp: 1939-45)                                    
                              -  La Cravache  by  Constant Virgil Gheorghiu :
                                   Chiếc roi ngựa .


             Many words were  reprinted in TENGGARA, a review of the Dep. of English, University of Malaya , Kuala Lumpur  ( Malaysia)  - LE MONDE DIPLOMATIQUE ( Paris -  and  We Promise One Another * ,  an anthology edited by  DON LUCE   and others.    ( Washington D.C. , USA, 1974).


  --------------------------------------------
  books are available in English.
  --------------------------------------------


                                                      Special Remarks: 


                  1.- The Phong has been  widely known in English speaking  countries.
 He has been invited to The International Writing Program by The Iowa School of Letters,
 but  has been unable to attend of obscure reason.   Repeated  efforts of Professor
 Paul Engle, himself an eminent  and writer, the Chairman of the Program,
 has been  all in vain.
         It is a shame a writer who has a lot to contribute  to international forum has been so
 discouraged.   Anyway   his wrting is becoming more and more popular  among serious
 readers of Vietnamese literarure.   Sure he is not the most prolific writer, but he
 has written nothing which could be rated  as a little significance.
   
                  2.- " ...The Phong was born  in 1932  at Yên Bái Province ( North Vietnam ) 
 and spent  his childhood in the northermost part of Vietnam.   The poems  reprinted
 here ar taken  from a mimeographed collection of the Vietnamese poet,
 The Phong : entiled  Vietnam the sky under fire and flames
 published  in Saigon, may 1967.   The collection  was obtained from TENGGARA
 by the young writer, Bur Rasuanto, who was on a visit there recently.
            Đàm Xuân Cận , in presenting his English translation of The Phong's poems 
in Vietnam, the sky und fire and flames wrote: " The Phong's poems are
 particularly difficult to translate and  I have no illusion whatever about  
my command of English.    I  trust that one day a poet of talent will revise 
this version and do more  justice to the origin."
           Readers are bound to feel that Đàm Xuân Cận does not himself  justices."  
           []

                                   ( TENGGARA , Volume II, no I , 1968).                                                    ( from WHO'S WHO IN VIETNAM - Vietnam Press, Saigon,
                                                                                                South Vietnam, 1974).


                                                                    --------------------------------
                                                                               bài đăng lại/ bổ túc hình ảnh)
                                                                              ====================


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét