Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

trăng xa/ the distant moon by thiếu khanh -- www.saimonthidan.com/

                                           thiếu khanh [i.e. nguyễn huỳnh điệp 1942-  ]
                                                                                (ảnh: THI VIỆN)
Trăng Xa
thơ  Thiếu Khanh

Ta đứng ở bên này đất nước
Nhin con trăng sáng chợt nao lòng 
Chẳng hay người ở bên trời ấy 
Có ngước nhìn chung trăng sáng không?
Trăng mới trăng vui trăng rộng quá
Lòng ta đầy rượu mắt đầy trăng
Người xa đang thức hay đang mộng
Có ủ trăng đầy trong gối chăn?
Ta mở lòng khuya nghìn cửa sổ
Cho trăng bên nớ tới bên này
Thơ em đằm thắm mùi hương tóc
Hơi thở thơm mềm trên cánh tay
Thôi nói làm chi đêm sẽ cạn
Rằng trăng sẽ nhạt giữa thinh không
Mai trăng về hẳn bên kia núi
Còn lại thơ em cũng ấm lòng.

Thiếu Khanh


The Distant Moon

By Thiếu Khanh

I am standing here in the country
Looking at the bright moon wonderingly
Whether you in that distant continent
Are looking at the moon this same moment
How immense the new and happy moon is in sight
My mind is filled with wine, and my eyes with moonlight
Are you now staying awake or in dreams?
Are your pilow and blanket soaked with the moonbeams?
In a thousand windows my heart is open
The moon there shall be here to make one
Your poems are softly scented with your hair
On my arm your breaths perfume the air
Do not say the night will not stay
And the moon would fade away
Even when the moon has fallen behind the hills
Your poems are still warm as my heart feels.


Thiếu Khanh
(TRANSLATED BY AUTHOR)

Image result for trang hinh dong images


                                                =======================
                                                            trích từ www.saimonthidan.com/
                                                            =======================


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét